Với sứ mệnh luôn đồng hành cùng phụ huynh và học sinh, New Sun đã và đang nỗ lực hết mình trong công tác giáo dục, phát hiện và bồi dưỡng những tiềm năng của trẻ về thể chất, trí tuệ, nghệ thuật trong môi trường giáo dục cởi mở, thân thiện nhằm mang lại hạnh phúc cho mỗi bé. Từ đó, chung tay tạo dựng niềm tự hào cho mỗi gia đình và góp phần đào tạo thế hệ công dân tương lai có sức khỏe, tài năng và đạo đức cho đất nước. Để làm được như vậy, New Sun đã chọn lọc, kế thừa và vận dụng một cách hợp lý những thế mạnh của các phương pháp giáo dục mới, tiên tiến trên thế giới.

Quan điểm của New Sun: Với những cố vấn chuyên môn có bề dày trong lĩnh vực nghiên cứu trẻ em và giáo dục mầm non, New Sun đã tìm hiểu những điểm mạnh và hạn chế của nhiều phương pháp giáo dục khác nhau, từ đó phân tích trong bối cảnh điều kiện văn hóa, kinh tế hiện nay của Việt Nam để xây dựng lên chương trình học, phương pháp giáo dục trẻ một cách  khoa học.

Công thức “Hệ mặt trời” không phải chỉ có 1 phương pháp mà là một hệ phương pháp kết hợp với nhau hướng đến 5 giá trị cốt lõi ở trẻ. Xoay quanh mục tiêu giáo dục ấy, New Sun không chọn duy nhất một phương pháp giáo dục nào làm phương pháp chủ đạo mà thực hiện tích hợp nhiều phương pháp giáo dục để cùng phát huy thế mạnh, cộng hưởng, cấu thành nên công thức giáo dục chung của New Sun.

Đưa hình ảnh minh Họa về 5 giá trị cốt lõi của trẻ.

Phương pháp giáo dục hệ mặt trời:

  1. Trẻ được lấy làm trung tâm của phương pháp giáo dục, tất cả các nhân tố khác đều tôn trọng trẻ, công nhận năng lực vốn có của mỗi trẻ, mọi nội dung hoạt động, chương trình đều được xây dựng xoay quanh nhu cầu và khả năng của trẻ.
  2. Đưa chương trình kỹ năng sống của Montessori vào các giờ học kỹ năng sống cũng như trong tất cả chế độ sinh hoạt một ngày ở trường như: trong hoạt động vệ sinh- chăm sóc, hoạt động vui chơi theo góc, hoạt động đón- trả trẻ...;
  3. Toán Montessori: New Sun khai thác quan điểm giáo dục toán học bắt nguồn từ giáo dục cảm giác và sử dụng hệ thống đồ dùng trực quan cụ thể của phương pháp Montessori vào việc dạy toán cho trẻ.
  4. Áp dụng phương pháp Steiner: Hoạt động sáng tạo nghệ thuật theo dự án, trao quyền chủ động và tạo cơ hội cho trẻ được tìm hiểu, khám phá sâu một vấn đề mà trẻ thực sự hứng thú.
  5. Áp dụng học thuyết đa trí tuệ vào chương trình phát triển toàn diện cả về trí tuệ và các bộ môn năng khiếu khác nhau nhằm khai thác tối ưu năng lực vượt trội của trẻ.
  6. Mỗi trẻ là một mặt trời bé con “Tự tin - Tỏa sáng”: Tại New Sun, giáo viên và cộng đồng New Sun không phải là người dạy trẻ mà sẽ đóng vai trò hỗ trợ, tiếp thêm năng lượng vào năng lượng tự thân vốn có bên trong của mỗi trẻ, nhằm giúp trẻ phát huy tiềm năng một cách tối ưu.