Học gói bánh Chưng là hoạt động được New Sun tổ chức cho các bé hàng năm vào những ngày cận Tết, nhằm tạo cơ hội cho các bé được học hỏi, hiểu biết về phong tục Tết cổ truyền của dân tộc.

Album Ảnh: